Regulamin strony internetowej

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym niniejszą stronę internetową jest Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne „Polmozbyt Szczecin” sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie zwaną dalej Spółką.
 2. Wejście na stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie jego postanowień  jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
 3. Strony internetowe, do których prowadzą linki ( banery, przyciski)  z niniejszej strony mogą podlegać odmiennym przepisom. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
 4. Spółka informuje, że korzystanie ze strony może wiązać się ze standardowym ryzykiem wykorzystywania  sieci Internetu.

II. Prawa autorskie

 1. Zawartość strony jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa  w tym w szczególności prawa do znaków towarowych oraz prawa autorskie ( w odniesieniu do tekstów, zdjęć, grafik i innych materiałów) stanowią własność Spółki lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Użytkownik nie może wykorzystywać całości bądź fragmentów strony  w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych lub w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem.
 4. Użytkownik może drukować części strony lub pobierać pliki wyłącznie w celach informacyjnych.

III. Treść strony

 1. Użytkownik zamierzający korzystać ze strony w celu innym aniżeli uzyskanie ogólnych informacji o Spółce oraz oferowanych przez nią produktach proszony jest o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Spółki i potwierdzenie tych informacji.
 2. Cenniki, ogłoszenia, reklamy – zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ze względu na pojawiające się promocję oraz specyfikę oferowanych produktów możliwe są zmiany cen oraz wyposażenia prezentowanych modeli samochodów.

IV. Ochrona danych

 1. Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Spółkę za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 2. Zebrane informację są wykorzystywane wyłącznie przez Spółkę oraz spółki powiązane , działające w ramach grupy Polmozbyt tj: Auto-Gryf sp. z o.o i Multisalon sp. z o.o – z siedzibą w Szczecinie w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, marka posiadanego samochodu) udostępniane Spółce za pośrednictwem niniejszej strony będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma  prawo żądania usunięcia wprowadzonych danych.

V. Cookies

 1. Dla potrzeb bezpieczeństwa i reklamy oraz celem  zapewnienia jak najlepszego wykonywania usług Spółka zbiera informacje, które zawarte są w plikach Cookies.
 2. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce.
 3.  Wyłączenie Cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych usług.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies)
  • „stałe” (persistent cookies).
 5. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie jednorazowo – to jest -do czasu wylogowania, opuszczenia  lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez Użytkownika.

  Cookies stałe –to pliki które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oznacza to, że samo wylogowanie, opuszczenie lub wyłączenie przeglądarki internetowej przez Użytkownika ich nie usunięcia.

 6. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

VI. Pozostałe postanowienia

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka poinformuje na swojej stronie internetowej  z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg odnośnie działania strony i serwisu prosimy o kontakt pod adresem:
  Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne „Polmozbyt SZCZECIN” sp. z o.o ul: Białowieska 2, 71-100 Szczecin KRS 0000006831, e- mail: sekretaria@polmozbyt.szczecin.pl
 3. Regulamin jak i zasady korzystania z niniejszej strony internetowej podlegają polskiemu ustawodawstwu.
 4. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Spółki.